Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
21 ngày trước

Trump Attacks Pelosi in Wake Of Home Break-in - 'How is She Doing Lately'

Breaking 24/7
Breaking 24/7
Trump Attacks Pelosi in Wake Of Home Break-in - 'How is She Doing Lately'
Xem thêm về
Đã thêm

3 tuần trước