Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Gufi Paintal

4 tháng trước

Gufi Paintal Prayer Meet: Mahabharat के Shakuni Mama की Prayer Meet में Govinda, Arun समेत ये Celebs

Filmibeat
Filmibeat
Veteran actor Gufi Paintal, known for his role as Shakuni Mama in 'Mahabharat', passed away on June 5, 2023. The family of the late actor held a prayer meet which was attended by many celebs from Bollywood and television industry. Superstar Govinda along with his wife Sunita Ahuja, Arun Govil, Feroz Khan, Rajesh Puri & and more also paid attend the meet and paid their tribute to the departed soul. Watch the video to know more.

#GufiPaintalDeath #GufiPaintalFuneral #GufiPaintalDeadBody
~PR.131~ED.139~HT.178~
Đã thêm

3 tháng trước