Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Gianni Infantino

6 ngày trước

« Infantino voulait tuer Ceferin »

Buzz N'GO Français
Buzz N'GO Français
A en croire Javier Tebas, Gianni Infantino était ouvert à un lancement de la Super League afin de nuire à Aleksander Ceferin.
-
L'info en continu https://buzzngo.org/fr/
Infos, news & actualités - L'information internationale en direct.
Xem thêm về
Đã thêm

1 tháng trước