Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Amy Robach

4 ngày trước

Amy Robach and T.J. Holmes Seen Embracing in Los Angeles Hours After ABC Exit

People
People
"They're very, very much together in every way," a source previously told PEOPLE shortly before ABC announced Amy Robach and T.J. Holmes' exit on Friday