Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Chiến tranh Israel - Hamas

15 giờ trước

Israel-Hamas War: UK’s Prince William calls for 'end to fighting' in Middle East | Oneindia News

Oneindia
Oneindia
In an unexpected turn of events, Prince William has made an emotional plea regarding the Israel-Hamas conflict, a rare political intervention from the royal family.

#PrinceWilliam #Gaza #KhanYounis #NasserHospital #GazaStrip #Israel #Palestine #Hamas #IsraelStateOfWar #StateOfWar #Gaza #OperationAlAqsaStorm #GazaStrip #IsraelGazaWar #BenjaminNetanyahu #JoeBiden
~HT.99~PR.151~ED.155~