Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Ly hôn

Xem toàn màn hình
8 giờ trước

How The ABBA Stars' Divorces Led The Band To Break Up

Allvipp.com
Allvipp.com
ABBA is and remains one of the most famous bands of all time even after the breakup almost 40 years ago. Hits like "The Winner Takes It All" and "Dancing Queen" have become classics.
Xem thêm về