Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Châu Thụ Tư

tháng trước

U.S. Lawmakers Push for TikTok Ban After Grilling Social App CEO

TaiwanPlus News
TaiwanPlus News
TikTok CEO Shou Zi Chew was grilled for more than five hours by the U.S. Congress amid a push by that government to ban the social app. U.S. lawmakers believe the Chinese-owned app is a threat to national security.
Xem thêm về