Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Dan Lanning

11 giờ trước

Dan Lanning Pac-12 Championship Postgame

Duke Blue Devils Blue Devil Country
Duke Blue Devils Blue Devil Country
Head coach Dan Lanning discusses Oregon's 34-31 loss to Washington in the Pac-12 Championship.