Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

E3 2021

6 tháng trước

Debatendo a E3 2021: Xbox, Bethesda, Ubisoft e mais

Game On
Game On
Pablo Miyazawa e Barbara Gutierrez debatem as principais novidades da E3 2021: Xbox, Bethesda, Ubisoft e mais!

#E3 #2021 #GameOn #Xbox #Bethesda #Ubisoft

Acompanhe a cobertura completa da E3 no Terra GameOn: https://bit.ly/3cJMlJF
--
Siga o Terra nas Redes Sociais
Facebook▸ https://www.facebook.com/terrabrasil
Instagram ▸ http://instagram.com/terrabrasil
Twitter ▸ https://twitter.com/TerraNoticiasBR
Pinterest ▸ https://br.pinterest.com/terrabrasil/
LinkedIn ▸ https://www.linkedin.com/company/terra-networks/
Đã thêm

10 tháng trước