Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Anna Kendrick

Xem toàn màn hình
20 giờ trước

Anna Kendrick Says 'a Personal Experience with Emotional Abuse' Led Her to New Movie 'Alice, Darling'

People
People
"It kind of helped me normalize and minimize what was happening to me," Anna Kendrick tells PEOPLE of Alice, Darling, which world premieres at the Toronto International Film Festival
Xem thêm về