Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Bob Chapek

tháng trước

Bob Chapek FIRED from Disney, Bob Iger Returns as CEO for 2 Years - BREAKDOWN & REACTION

beethoovenprojectx
beethoovenprojectx