Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Brock Purdy

4 ngày trước

How Brock Purdy's Changes the 49ers' Free Agency Plans

San Francisco 49ers
San Francisco 49ers
With Brock Purdy avoiding Tommy John surgery, the 49ers could potentially be making alterations to their free agency plans.
Đã thêm

1 tháng trước