Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Rupert Murdoch

tháng trước

EXCLUSIVE: It's Hall over! Jerry Hall, 66, and Rupert Murdoch, 91, are officially DIVORCED... - 1br

1BN-RADIO
1BN-RADIO
Hall and media mogul Murdoch have settled on the terms of their split and 'remain good friends' just five weeks after he was served with the papers.

VIEW MORE : https://bit.ly/1breakingnews
Xem thêm về