Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Ngày của Mẹ

3 giờ trước

Tom Brady pays tribute to ex-wife Gisele Bundchen to celebrate Mother's Day

National World - BANG
National World - BANG
Tom Brady has taken to social media to pay tribute to Gisele Bundchen, his ex-wife.