ನಾಳೆ ದರ್ಶನ್‌‌ & ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ್ಯ

  • 26 days ago
ನಾಳೆ ದರ್ಶನ್‌‌ & ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೇಳದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. #ದರ್ಶನ್‌ #Darshan #DGang #KannadaCinema

Recommended