ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರ್ಗಿಗೆ ಕೂಲ್‌ ಆಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಸಮೇತ ಉತ್ತರ‌ ಕೊಟ್ಟ ಚಂದನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ

  • last month
ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ‌ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರ್ಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ

Speaking at the song release program, Chandan Shetty responded to Prashant Sambargi's statement about his married life.

#ChandanShetty #NivedithaGowda #PrashanthSambargi #TSeries #Rees #PartySongs

~HT.290~PR.28~ED.33~

Recommended