Budget par Thappa Lagane kay bad dekhta Hoon ye Awam Main Kaise Kharay Hotay Hai" Shabbar Zaidi's Statement

  • last month
#budget2024 #shabbarzaidi #pakistaneconomy #saleemmandviwalla #khabar #MeherBukhari

Budget par Thappa Lagane kay bad dekhta Hoon ye Awam Main Kaise Kharay Hotay Hai" Shabbar Zaidi's Statement