Sangkaterbang bulate, biglang sumulpot sa baybayin! | GMA Integrated Newsfeed

  • last month
Kinatakutan ng ilang guest sa isang resort sa Davao Oriental ang biglang pagsulpot sa baybayin ng sangkaterbang bulate!

Nabalot pa ng mga ito ang isang bahagi ng tabing-dagat.

Ang paliwanag diyan ng mga eksperto, panoorin sa video!

Recommended