அந்நியனாக மாறிய Maldives -ஐ மன்னித்து உதவும் India | India China தான் Partners | T-90 Mark III Tanks

  • 23 days ago
Defence News in Tamil | Defence With Nandhini

1 HVF Avadi Rolls Out a Batch of T-90 Mark III Tanks
2 India slams Maldives defence minister's claim that it carried out unauthorized helicopter landing
3 S. Jaishankar responds tp U.S. sanctions threat over India-Iran Chabahar port deal
4 Bharat Forge Gears Up for Light Tank Development
5 India’s top trade partner: China regains spot on higher imports

#DefenceWithNandhini
#IndianArmy
#SJaishankar
#China
~ED.71~HT.71~PR.54~

Recommended