'ਪੰਜੇ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ #rajawarring #wife #amritawarring #statement

  • last month
''ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐ''
'ਪੰਜੇ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ #rajawarring #wife #amritawarring #statement

Recommended