മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ BJP ബന്ധമാരോപിച്ചു ഷാഫി പറമ്പില്‍ | Shafi Parambil On CM Pinarayi

  • 27 days ago
Shafi Parambil blames CM Pinarayi Vijayan for not speaking against PM Narendra Modi | മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ BJP ബന്ധമാരോപിച്ചു ഷാഫി പറമ്പില്‍

~PR.16~ED.22~HT.24~

Recommended