Utak lang ang nagpapagalaw! Lalaking paralisado, kayang mag-online games? | GMA Integrated Newsfeed

  • 2 months ago
Telekinesis ang peg!

Puwedeng puwede na raw mag-online gaming kahit ang mga paralisado ang buong katawan. Sa tulong 'yan ng isang teknolohiya kung saan utak lang ng tao ang magpapagalaw sa screen?!

Kung paano ito gumagana, panoorin sa video!

Recommended