ASEAN-Australia Special Summit, buong pwersang sasaksihan ng GMA Integrated News

  • 3 months ago
Isang makasaysayang pagtitipon ang muling ihahatid sa sambayanan— ang ASEAN-Australia Special Summit!

Buong pwersa itong sasaksihan mula sa Melbourne ng GMA Integrated News— ang News Authority ng Pilipino!

Bilang bahagi ng aming mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, makakaasa po kayo na patuloy naming ihahatid ang mga napapanahong balita sa inyo.

Manatiling nakatutok sa GMA Integrated News sa TV, radyo at online!

Recommended