ఆలోచన రేకెత్తిస్తున్న Chiranjeevi స్పీచ్ Awards ఇస్తారా Revanth Reddy vs Ys Jagan | Telugu FilmiBeat

  • 3 months ago
Megastar chiranjeevi about gaddar awards | గద్దర్ అవార్డ్స్ భేష్..మరి ఏపి ప్రభుత్వం..?
#megastarchiranjeei
#apgovt
#gaddarawards
#revanthreddy
#ysrcp
#ysjagan
~PR.38~ED.232~

Recommended