Ang pinakamaiinit na balita sa ASEAN-JAPAN Commemorative Summit 2023, ihahatid ng GMA Integrated News!
  • 4 months ago
Saan mang panig ng mundo, naroon ang GMA Integrated News para tutukan ang mga pangyayaring mahalaga sa bayan.

Bilang bahagi ng mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, asahan n’yong muli kaming maghahatid ng pinakamaiinit na balita at live updates para sa ASEAN-JAPAN Commemorative Summit 2023 sa darating na December 16-18, 2023 sa Tokyo, Japan.

Manatiling nakatutok sa News Authority ng Filipino, ang GMA Integrated News sa TV, radyo, at online!
Recommended