Brazilian Jiu-jitsu, Open Mat Studio, Salcedo Village, Makati

3 months ago
Open Mat Studio is a new spot in Salcedo Village, Makati that offers lessons on Brazilian jiu-jitsu and yoga. We tried first-hand what happens in a basic jiu-jitsu class.