ஐயப்ப பக்தர்கள் இருக்க வேண்டிய விரத முறைகள் என்ன?

3 months ago
#Sabarimalai #Sabarimaliviratham #Karthigaiviratham #ஐயப்பபக்தர்கள்விரதமுறை #மூங்கிலடியார் #Mungiladiyar
~PR.46~CA.78~ED.64~HT.74~

Recommended