Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 22 - Trận Quan Độ 2 (Thuyết Minh Thu Hiền) - The Romance Of Three Kingdoms (1996) [Thuyết Minh + Vietsub]

  • 10 tháng trước
Tam Quốc Diễn Nghĩa Tập 22 - Trận Quan Độ 2 (Thuyết Minh Thu Hiền) - The Romance Of Three Kingdoms (1996) [Thuyết Minh + Vietsub]
Tào Tháo, Lưu Bị, Vân trường, Trương Phi,

Được khuyến cáo