దేవుడి సినిమా Adipurush ను ట్రోల్ చేస్తారా? Distributor Sashidhar Reddy | FilmiBeat Telugu

  • last year
Distributor Sashidhar Reddy speech at adipurush succuess meet | దేవుడి సినిమా ఆదిపురుష్‌ను ట్రోల్ చేస్తారా?
#adipurush
#prabhas
#tollywood
#kritisanon
#adipurushsuccuessmeet
#prabhasfans
~PR.38~

Recommended