5 months ago

ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ .. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰ ਸ਼ਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀਂ ਆ

Punjab Spectrum
Punjab Spectrum
ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ .. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰ ਸ਼ਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀਂ ਆ

Browse more videos

Browse more videos