Sheikhupura Ki 7 Feet 8 Inch Lambhi Larki Nazia Zaman Parh Pahunch Gayi - Mujhe Gun Ki Zaroorat Nahi Pare Gi, Mera Thapar Hi Kafi Hai - Imran Khan Please Mujhe Apni Security Team Mein Rakh Lain

  • last year
Sheikhupura Ki 7 Feet 8 Inch Lambhi Larki Nazia Zaman Parh Pahunch Gayi - Mujhe Gun Ki Zaroorat Nahi Pare Gi, Mera Thapar Hi Kafi Hai - Imran Khan Please Mujhe Apni Security Team Mein Rakh Lain

Anchor: Abdullah Khan

#ImranKhan #PTISupporters #ZamanPark #ZamanParkLahore #Lahore

Recommended