2 tháng trước

Bộ Nội vụ: Cán bộ "dám nghĩ, dám làm" có thể được miễn kỷ luật

VTC Now
VTC Now
Đề xuất mới của Bộ Nội vụ cho rằng: cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung nhưng không đạt, chỉ đạt một phần mục tiêu, hoặc gặp rủi ro cần được xem xét miễn kỷ luật

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video