3 months ago

Takkan nak serah Umno pada pengecut?, Kerjasama PH-BN dibincang Sabtu ini | SEKILAS FAKTA

KiniTV
KiniTV
Antara paparan Sekilas Fakta 3 Januari 2023:

1) Takkan kita nak serahkan Umno pada si ‘pengecut’? - Jazlan
2) Ahmad pertahan keputusan Umno bentuk k’jaan perpaduan
3) PRN: ‘Kerjasama BN antara dibincang Majlis Presiden PH Sabtu ini’
4) Empat MP Sabah sudah hantar jawapan pada Speaker - Hajiji
5) KPM jumpa ibu bapa pelajar ditampar, tak tolak ansur keganasan
6) Perlis belum bincang langkah tutup kedai judi seperti negeri PAS

Browse more videos

Browse more videos