ప్రైవేట్ పాఠశాలను తలదన్నేలా తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు *Telangana | Telugu OneIndia

  • 2 years ago
Telangana government is focussing on improvement of the facilities at the government schools across the state. They have now introduced digital classes, computer classes and lab facilities

తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సౌకర్యాల మెరుగుదలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. వారు ఇప్పుడు డిజిటల్ తరగతులు, కంప్యూటర్ తరగతులు మరియు ల్యాబ్ సౌకర్యాలను ప్రవేశపెట్టారు.

#TelanganaGovtSchools
#TRS
#CmKCR
#GovtSchools

Recommended