năm ngoái

Thiên tai gây thiệt hại 153 tỷ đồng tại các tỉnh Nam Bộ

VTC Now
VTC Now
Các tỉnh Nam Bộ xảy ra những đợt thiên tai lớn, chủ yếu là mưa lớn, lốc, sét và sạt lở bờ sông, bờ biển ước tính giá trị thiệt hại 153 tỷ đồng.

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video