6 tháng trước

Vietnam Airlines và bài toán tái cơ cấu Pacific Airlines

VTC Now
VTC Now
Để tái cơ cấu Vietnam Airlines và các đơn vị thành viên, Vietnam Airlines sẽ phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu, cùng đó sẵn sàng giảm vốn ở hãng hàng không Pacific Airlines.

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video