11 tháng trước

Quảng Trị xe biển xanh không chịu trả phí khi qua trạm BOT

VTC Now
VTC Now
Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Trị ngồi trên xe biển xanh không chịu nộp phí BOT. Ông nói tranh cãi xảy ra khi nhân viên trạm nói biển "xe hộ đê" là giả.

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video