năm ngoái

Đồng Tháp: Lơ là trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết | VTC

VTC Now
VTC Now
VTC | Tỉnh Đồng Tháp tập trung triển khai chiến dịch diệt lăng quăng tại các điểm nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết; phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại các nơi có ổ dịch nhiều.

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video