One Day Isang Araw: Monching fights the bullies!

  • 2 years ago
Hindi na napigilan ni Monching ang kanyang galit sa bullies kung kaya’t lumaban na ito.

Recommended