Gelecek Partisi "Yargıda Yapısal Reform: Gelecek Adalet Modeli Raporu"nu tanıttı

  • 2 yıl önce
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, adalet, hukuk devleti ilkesiyle birleştirilmezse atılacak adımların havada kalacağını belirterek, "Reform çalışmamız kapsamında, zihniyet devrimi etrafında hukuk eğitiminden başlayarak, bütün hukuk fakültelerinin röntgenini çektik." dedi.

Davutoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen "Yargıda Yapısal Reform: Gelecek Adalet Modeli Raporu"nun sunumunun yapıldığı Gelecek Adalet Modeli Toplantısı'nda konuştu.
Bugün Türkiye'de herkesin en fazla üzerinde düşünmesi gereken konunun, adalete ve kurumlara güven anlamında en alt düzeyde seyretmesi olduğuna değinen Davutoğlu, bugün karşı karşıya kalınan en temel sorunun hukukun, adaletin bir hak dağıtma ve ahlaki olarak gücü denetleme alanı olmaktan çıkıp, güç biriktirme alanı olarak görülmesi olduğunu dile getirdi. Haber

https://www.haberler.com/gelecek-partisi-yargida-yapisal-reform-gelecek-14863194-haberi/

Önerilen