ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಸಿದ್ದು ಹಳ್ಳೇಗೌಡ..? | Mohammed Haris Nalapad

  • 2 years ago
ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ಸಿದ್ದು ಹಳ್ಳೇಗೌಡ..? | Mohammed Haris Nalapad

#publictv #mohammedharisnalapad

Recommended