Tổng thống Mỹ Joe Biden lại vấp té khi lên chuyên cơ

  • 3 năm trước
Tổng thống Mỹ Joe Biden lại vấp té khi lên chuyên cơ. Xem thêm trên https://www.yan.vn