#DiễnViênMờiVàoChỗ2 | ĐOÀN PHIM ĐẠO DIỄN TRIỆU VY PHÂN CÔNG VAI DIỄN - Giai đoạn 3 [2zhaoweiVietSub]

  • 3 năm trước
Bước vào giai đoạn 3, trong tay đạo diễn Triệu Vy có 6 diễn viên là Lạt Mục Dương Tử, Thi Bách Vũ, Mã Bá Khiên, Hạ Khai Lang, Vương Trí và Tôn Dương cùng 2 trích đoạn ngắn "Bất Liễu Tình" và "Kịch Trường".
"Bất Liễu Tình" là phim ngắn dựa trên phim điện ảnh "Tân Bất Liễu Tình" của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng và "Kịch Trường" được lấy cảm hứng dựa trên tác phẩm điện ảnh Bullets Over Broadway (Tiếng Súng Trên Sàn Diễn) của đạo diễn người Mỹ Woody Allen.
Hãy xem đạo diễn Triệu Vy dùng cách gì để chọn diễn viên và phân vai cho họ nhé ❤ ❤ ❤

DIỄN VIÊN MỜI VÀO CHỖ 2 | VIETSUB
Phần trích ĐOÀN PHIM ĐẠO DIỄN TRIỆU VY PHÂN CÔNG VAI DIỄN [ Thuộc Tập 6 Phần 2 - Show Diễn Viên Mời Vào Chỗ 2]

Bản quyền chương trình thuộc về Tencent 腾讯
Phụ đề tiếng Việt bởi 2zhaowei.com|.net|.info | FB: 2zhaowei.com (爱赵薇 Yêu Triệu Vy)
Bản Vietsub được chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho fan Việt Nam của Triệu Vy. Vui lòng không sử dụng hình ảnh, một phần hoặc toàn bộ video này với bất kỳ mục đích nào.

#DiễnViênMờiVàoChỗ2 #演员请就位2 #TriệuVy #赵薇
VietSub: #2zhaoweiSubTeam, #2zhaoweiVietSub, #2zhaowei

Được khuyến cáo