ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋ ਖਹਿਰਾ ਹੋਏ ਦੁਖੀ Sukhpal Khaira on AAP's delegation behaviour

  • 4 years ago
20201031

Recommended