Kết quả Soribada 2018: EXO trượt giải Daesang, fan đặt biệt danh “Mnet thứ hai” cho Soribada

  • 4 năm trước
Kết quả Soribada 2018: EXO trượt giải Daesang, fan đặt biệt danh “Mnet thứ hai” cho Soribada. Xem thêm trên https://www.yan.vn