3 years ago

ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੋਕ ਡੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ

ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੋਕ ਡੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ

Browse more videos

Browse more videos