Pinoy MD: MYTH and FACTS: Ano ang katotohanan sa coronavirus na COVID-19?

  • 4 years ago
(Aired: February 15, 2020): Kapag ba may nagpadala sa’yo ng snail mail o delivery mula sa lugar na laganap ang COVID-19 ay posible kang mahawa nito? Ang pagmumumog ba ng mouthwash ay nakatutulong upang maiwasan ang COVID-19? Alin sa mga bali-balitang ito ang totoo at alin ang pawang fake news lamang?

Recommended