- “Marmaris atıksu arıtma tesisi çevre mevzuatına uygun çalışıyor”- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Atıksu Arıtma Tesisinde çevre mevzuatına uygun faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

  • 5 yıl önce
atıksu arıtma tesisi deniz dibi deşarj görüntü

( MUĞLA ) - “Marmaris atıksu arıtma tesisi çevre mevzuatına uygun çalışıyor”- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Atıksu Arıtma Tesisinde çevre mevzuatına uygun faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.
MUĞLA

- Muğla Büyükşehir Belediyesi, 50 bin 625 metreküp gün kapasiteli Marmaris Atıksu Arıtma Tesisinin 2002 yılından bu yana fiziksel ve biyolojik arıtma üniteleri ile sorunsuz çalıştığını açıkladı.
Tesisinin tesis ikincil arıtma sonrası derin deniz deşarjı ile arıtılmış atık suları Marmaris Yalancı Boğaz Mevkiine deşarj edildiği belirtilen açıklamada, “Tesisimiz devreye alındığı günden bu yana Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde ve Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilen deşarj standartlarına uygun olarak arıtılmış ve arıtma faaliyetleri çevre mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu uygunluk tarafsız akredite Laboratuvar tarafından ayda 2 defa numune alınarak analiz edilmekte ve tesis çıkışındaki suyun kalitesini Bakanlığın ilgili mercilerince sürekli takip edilmesini sağlayan Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) ile anlık olarak analiz edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Deşarj edilen arıtılmış su, on-line uzaktan izleme sistemi ile Bakanlık tarafından kesintisiz olarak takip edilmekte ve denetlenmektedir. Deşarj edilen su kalitesinin SKKY ve KAAY sınır değerlerini aşması durumunda ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilerince cezai işlem uygulanmaktadır. Bugüne kadar yapılan çıkış suyu analizlerinde hiçbir problem yaşanmamış ve deşarj standartlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı gibi cezai işlem de uygulanmamıştır. Ayrıca bu deşarj noktalarımız, derin deniz deşarjı yapan tesisimizde 2009/16 sayılı Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi kapsamında her yıl Ocak ve Ağustos aylarında tesis çıkışından ve deniz suyundan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Kentsel Atıksu Arıtım Yönetmeliği ve Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelikte yer alan parametrelerin analizleri yapılmaktadır. Her yıl İlkbahar ayında deşarj hattı ve difüzörlerinin kontrolleri dalgıç vasıtası ile kontrol edilmektedir. Yılsonu analiz sonuçları ve dalgıç tarafından alınan survey görüntüleri ile dalgıç raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmaktadır. En son 2019 Mayıs ayında yapılan Marmaris survey sonuç raporuna göre hatta herhangi bir tahribat olmadığı, difüzör çıkışlarının tıkalı olmadığı, boruları kapatan kapak bloklarının normal olduğu ana hattaki kapak bloklarının herhangi bir su altı dalgası ya da başka bir sebeple devrilip dağılmaması için ana hattı kuvvetlendirdiği tespit edilmiştir” denildi. (BT-Y)

http://beyazgazete.com/video/webtv/guncel-1/marmaris-atiksu-aritma-tesisi-cevre-mevzuatina-uygun-calisiyor-mugla-buyuksehir-belediyesi-marmaris-atiksu-aritma-tesisinde-cevre-mevzuatina-uygun-faaliyetlerine-devam-ettigini-acikladi-790971.html

Önerilen