குளித்தலையில் கருணாநிதியால் கட்டப்பட்ட பாலத்திற்கு ஆபத்தா ?

  • 5 years ago
காவிரி ஆற்றில் தொடர்ந்த வெள்ளப்பெருக்கு – கரூர் அருகே குளித்தலையில் கருணாநிதியால் கட்டப்பட்ட பாலத்திற்கு ஆபத்தா ? #Karthik Subbaraj #dhanush

Recommended