4 years ago

Fr Jacob Manjaly - "അപ്പാ Bahubali " Latest Malayalam Bible Speech

Fr.Jacob Manjaly
......"അപ്പാ ദേ ബാഹുബലി " ...ഗീവറുഗീസ് പുണ്ണ്യവാളന്റെ രൂപം പള്ളിയിൽ കണ്ട കുട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.. - Fr.Jacob Manjaly Speech
Watch Full Video On Youtube : https://youtu.be/wQVQ21VkL0E
Click Subscribe button on Youtube : www.youtube.com/frjacobmanjaly/

Facebook Page : www.facebook.com/fr.jacobmanjaly/

#frjacobmanjaly #manjalyachan #bible #jesus #malayalambible #church #catholic